Gemeente Renkum - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Richtersweg - Doorwerth

DeRenkumgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Renkum - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Richtersweg - Doorwerth.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Nummer: VKB23-05 Wettelijke grondslag De wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door: - Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994); - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990); - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW). Doelstelling en motivering Doelstelling Uit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg is het gewenst in de Richtersweg te Doorwerth een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen voor een bewoner van de Richtersweg. Motivering Hierbij is het volgende overwogen: •Dat een bewoner van de Richtersweg verzocht heeft in aanmerking te komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de directe omgeving van de woning; •Dat de aanvrager beschikt over een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder; •Dat de aanvrager geen beschikking heeft over een parkeergelegenheid op eigen terrein; •Dat de aanvrager gebruik maakt van de openbare parkeerplaatsen in de Richtersweg; •Dat vanwege de parkeerdruk in de omgeving van de woning van de aanvrager niet altijd gegarandeerd kan worden dat een vrije openbare parkeerplaats binnen 100 meter beschikbaar is; •Dat de gemeente van mening is dat weggebruikers met een beperking de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de eigen woning te kunnen parkeren aangezien zij daardoor in staat zijn om een actief en mobiel leven te leiden en aan het algemeen maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen; •Dat de gemeente, gelet op het voorgaande, daarom gehoor wenst te geven aan het verzoek van de bewoner om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de Richtersweg, ten behoeve van het bij de aanvrager in gebruik zijnde motorvoertuig; •Dat de gehandicaptenparkeerplaats niet leidt tot een verhoging van de parkeerdruk in de Richtersweg aangezien de aanvrager anders ook gebruik zou maken van de openbare parkeerplaatsen in de Richtersweg. Overleg Onderhavige verkeersmaatregel is besproken met de Politie Oost Nederland. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW. Belangenafweging Door het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats verdwijnt een reguliere openbare parkeerplaats in de Richtersweg. De aanvrager van de gehandicaptenparkeerplaats maakt momenteel ook al gebruik van de openbare parkeerplaatsen in de Richtersweg. De gehandicaptenparkeerplaats heeft derhalve weinig gevolgen voor de parkeerdruk in de buurt. Andere parkeerders kunnen gebruik maken van de overige parkeerplaatsen die in de buurt liggen. Besluiten Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders: 1.Door het plaatsen van verkeersbord E6 van Bijlage I van het RVV 1990, voorzien van onderbord OB309 met daarop aangegeven het kenteken van het bij de aanvrager in gebruik zijnde motorvoertuig, in de Richtersweg op het parkeerterrein naast de bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaats, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats vast te stellen; 2. Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingtekening; 3. Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat het verkeersbord geplaatst is.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRenkumgids.nl op 19-08-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Renkum, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRenkumgids.nl
Redactie deRenkumgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Renkum
  2. 2500716d23c9fa9682d4ce7b72324228

Gerelateerde berichten