Gemeente Renkum - Tijdelijke verkeersmaatregelen reconstructie buurt Talud Oosterbeek - Oosterbeek

DeRenkumgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Renkum - Tijdelijke verkeersmaatregelen reconstructie buurt Talud Oosterbeek - Oosterbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Wettelijke grondslag De wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door: - Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994); - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990); - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW). Doelstelling en motivering Doelstelling Uit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers is het gewenst gedurende de wegwerkzaamheden in buurt Talud te Oosterbeek tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. Motivering Hierbij is het volgende overwogen: •In buurt Talud te Oosterbeek worden in de periode 2023 – zomer 2026 de straten opnieuw ingericht; •Buurt Talud bestaat uit het gebied dat begrensd wordt door de Utrechtseweg (exclusief Raanhuisstraat), Lebretweg, spoorlijn Arnhem – Oosterbeek en de Schelmseweg; •Om hinder voor bewoners zoveel mogelijk te beperken vindt de herinrichting in fases plaats. De verdeling over de jaren is als volgt: a.2023: Schoolstraat, Badhuisstraat, Stephanieweg en een deel van de Veritasweg; b.2024: Vervolg overige deel Veritasweg, Stortweg, Reuvensweg en Van Ewijkweg; c.2025: Backerstraat, Noorderweg en Hilhorstweg; d.2026: Jan van Embdenweg, Taludweg en Zaaijerplein. •Tijdens iedere fase worden één of meerdere wegen en/of weggedeelten tijdelijk voor alle verkeer en voetgangers afgesloten; •Bewoners behouden daarbij altijd te voet toegang tot hun woning; •Tijdens de wegwerkzaamheden kan in de betreffende straat tijdelijk niet geparkeerd worden; •Bewoners kunnen hun auto elders in de buurt en/of op de tijdelijke parkeerplaats langs de Schelmseweg parkeren; •Verder worden verkeerscirculatiemaatregelen getroffen om de buurt bereikbaar te houden voor bewoners (en hun bezoekers) en nood- en hulpdiensten. Hierbij moet gedacht worden aan het tijdelijk opheffen van eenrichtingswegen en/of het tijdelijk omdraaien van de rijrichting van het eenrichtingsverkeer in bepaalde straten; •Op grond van artikel 34 BABW hoeft voor de plaatsing van tijdelijke verkeersmaatregelen die korter dan 4 maanden duren geen verkeerbesluit genomen worden; •Hoewel de meeste fases korter dan 4 maanden duren kan niet uitgesloten worden dat de wegwerkzaamheden in bepaalde langer dan 4 maanden zullen duren; •Op grond van artikel 37 BABW moet voor de plaatsing van tijdelijke verkeersmaatregelen die langer dan 4 maanden duren een verkeerbesluit genomen worden. Overleg Ingevolge artikel 24 van het BABW heeft er overleg plaatsgevonden met een door de Korpschef van Politie gemandateerde verkeersadviseur van de eenheid Oost Nederland. Hij heeft positief geadviseerd. Belangenafweging De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn nodig om tijdens de reconstructie van buurt Talud veilig aan de wegen te kunnen werken en de bereikbaarheid van de woningen voor de bewoners (en hun bezoekers) en de nood- en hulpdiensten te waarborgen. Doordat de buurt in fases opnieuw wordt ingericht wordt de hinder voor bewoners zo veel mogelijk beperkt. Besluiten Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders: 1.Door het plaatsen van verkeersborden C1 van Bijlage I van het RVV 1990 in combinatie met afzethekken gedurende de wegwerkzaamheden in buurt Talud wegen en/of weggedeelten tijdelijk af te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee; 2.Door het plaatsen van verkeersborden C16 van Bijlage I van het RVV 1990 gedurende de wegwerkzaamheden in buurt Talud wegen en/of weggedeelten tijdelijk af te sluiten voor voetgangers; 3.Door het (ver)plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van Bijlage I van het RVV 1990 voorzien van onderborden OB52 en OB54 gedurende wegwerkzaamheden tijdelijk eenrichtingswegen op te heffen en/of de rijrichting voor het verkeer om te draaien; 4.De tijdelijke verkeersmaatregelen genoemd onder punt 1 t/m 3 uit te voeren voor de duur van de wegwerkzaamheden in buurt Talud; 5.Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de verkeersborden geplaatst/verwijderd zijn.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRenkumgids.nl op 30-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Renkum, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRenkumgids.nl
Redactie deRenkumgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Renkum
  2. 43f0020aabad6e3fc7cf5a10aed753b8

Gerelateerde berichten