Gemeente Renkum - Parkeergelegenheid Deelauto - Wilgenpas, Renkum

DeRenkumgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Renkum - Parkeergelegenheid Deelauto - Wilgenpas, Renkum.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Wettelijke grondslag De wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door: - Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994); - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990); - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW). Doelstelling en motivering Doelstelling Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is het gewenst op de Wilgenpas een parkeergelegenheid voor een deelauto vast te stellen. Motivering Hierbij is het volgende overwogen: •De gemeente Renkum zoekt naar mogelijkheden om het autogebruik- en bezit terug te dringen ten gunste van de leefbaarheid in de openbare ruimte, en ten gunste van meer ruimte voor de voetganger en fietser; •Het gebruik van (elektrische) deelauto’s is in opkomst; •Het gebruik van deelauto’s een gunstige uitwerking kan hebben op de afname van het individuele autogebruik- en bezit; •In het kader van het terugdringen van autobezit- en gebruik, wenselijk is dat de inzet van deelauto’s gestimuleerd wordt; •Deelauto aanbieder Delsink is voornemens om een deelauto te plaatsen aan de Wilgenpas; •Het derhalve gewenst is om, aan de Wilgenpas nabij huisnummer 2 (tiende parkeerplaats gezien vanaf de Dorpsstraat), een parkeerplaats formeel aan te wijzen als deelauto-parkeerplaats; •Bovengenoemde parkeerplaats is reeds voorzien van een laadvoorziening zodat de deelauto aanbieder de mogelijkheid heeft een elektrische deelauto te plaatsen, en op te laden. Overleg Ingevolge artikel 24 van het BABW heeft er overleg plaatsgevonden met een door de Korpschef van Politie gemandateerde verkeersadviseur van de eenheid Oost Nederland. Hij heeft positief geadviseerd. Besluiten Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders: 1.Door het plaatsen van verkeersbord E4 uit bijlage I van het RVV 1990 met onderbord met het opschrift "Deelauto”, een parkeergelegenheid voor een deelauto op de Wilgenpas nabij huisnummer 2 vast te stellen; 2.Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de bebording is geplaatst.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRenkumgids.nl op 30-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Renkum, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRenkumgids.nl
Redactie deRenkumgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Renkum
  2. f4e2397d98d869ad054101c642e748af

Gerelateerde berichten