Verkeersbesluit – Vaststellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Wilgenpas - Renkum

DeRenkumgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit – Vaststellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Wilgenpas - Renkum.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Nummer: VKB23-04Wettelijke grondslagDe wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:- Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).Doelstelling en motiveringDoelstellingUit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg is het gewenst in de Wilgenpas te Renkum een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen voor een bewoner van de Dorpsstraat.MotiveringHierbij is het volgende overwogen:•Dat een bewoner van de Dorpstraat verzocht heeft in aanmerking te komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de directe omgeving van de woning;•Dat de aanvrager beschikt over een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder;•Dat de aanvrager geen beschikking heeft over een parkeergelegenheid op eigen terrein;•Dat de aanvrager gebruik maakt van de openbare parkeerplaatsen in de Wilgenpas;•Dat vanwege de parkeerdruk in de omgeving van de woning van de aanvrager niet altijd gegarandeerd kan worden dat een vrije openbare parkeerplaats binnen 100 meter beschikbaar is;•Dat de gemeente van mening is dat weggebruikers met een beperking de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de eigen woning te kunnen parkeren aangezien zij daardoor in staat zijn om een actief en mobiel leven te leiden en aan het algemeen maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen; •Dat de gemeente, gelet op het voorgaande, daarom gehoor wenst te geven aan het verzoek van de bewoner om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de Wilgenpas, ten behoeve van het bij de aanvrager in gebruik zijnde motorvoertuig;•Dat de gehandicaptenparkeerplaats niet leidt tot een verhoging van de parkeerdruk in de Wilgenpas aangezien de aanvrager anders ook gebruik zou maken van de openbare parkeerplaatsen in de Wilgenpas.OverlegOnderhavige verkeersmaatregel is besproken met de Politie Oost Nederland. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.BelangenafwegingDoor het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats verdwijnt een reguliere openbare parkeerplaats in de Wilgenpas. De aanvrager van de gehandicaptenparkeerplaats maakt momenteel ook al gebruik van de openbare parkeerplaatsen in de Wilgenpas. De gehandicaptenparkeerplaats heeft derhalve weinig gevolgen voor de parkeerdruk in de buurt. Andere parkeerders kunnen gebruik maken van de overige parkeerplaatsen die in de buurt liggen.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:1.Door het plaatsen van verkeersbord E6 van Bijlage I van het RVV 1990, voorzien van onderbord OB309 met daarop aangegeven het kenteken van het bij de aanvrager in gebruik zijnde motorvoertuig, in de Wilgenpas op het parkeerterrein naast een al bestaande gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats vast te stellen;2. Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingtekening;3. Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat het verkeersbord geplaatst is.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deRenkumgids.nl op 19-08-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Renkum, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRenkumgids.nl
Redactie deRenkumgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Renkum
  2. gmb-2023-362547

Gerelateerde berichten