Verkeersbesluit – aanwijzen parkeerplaats voor slimme bandenpomp – Wilgenpas - Renkum

DeRenkumgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit – aanwijzen parkeerplaats voor slimme bandenpomp – Wilgenpas - Renkum.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Wettelijke grondslagDe wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:- Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).Doelstelling en motiveringDoelstellingUit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is het gewenst op de Wilgenpas een parkeergelegenheid voor een slimme bandenpomp vast te stellen.MotiveringHierbij is het volgende overwogen:•de Wilgenpas te Renkum in beheer is bij de gemeente Renkum;•de gemeente Renkum werkt aan het verschonen van mobiliteit;•Band op Spanning een verzoek heeft ingediend voor het plaatsen van een slimme bandenpomp op de Wilgenpas te Renkum;•een juiste bandenspanning zorgt voor veiliger, zuiniger, schoner en stiller rijden;•bovengenoemde aspecten zorgen voor minder CO2 en fijnstof;•een slimme bandenpomp een bijdrage levert aan het ontwikkelen van schone mobiliteit;•een te lage bandenspanning zorgt voor een toename aan de bandenslijtage met mogelijk risico’s voor de verkeersveiligheid;•de gemeente Renkum het belang van schone mobiliteit prevaleert boven het geringe verlies van parkeergelegenheid;•het daarom gerechtvaardigd is om een parkeerplaats te reserveren voor het opladen van banden op de in dit besluit genomen locatie;•de slimme bandenpomp een gratis service is voor alle weggebruikers;•voornoemde het gebruik van de bandenpomp aantrekkelijker maakt;OverlegOnderhavige verkeersmaatregel is besproken met de Politie Oost Nederland. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:1.Door het plaatsen van verkeersbord E4 uit bijlage I van het RVV 1990 met onderbord met het opschrift ‘’alleen voor oppompen banden’’, een parkeerplaats voor slimme bandenpomp op de Wilgenpas aan te wijzen;2.Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;3.Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de bebording is aangebracht.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deRenkumgids.nl op 30-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Renkum, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRenkumgids.nl
Redactie deRenkumgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Renkum
  2. gmb-2023-417874

Gerelateerde berichten